App's om spraak, taal en communicatie te stimuleren
App's voor spraak, taal en communicatie

Ouder workshop

De website www.praatapps.nl is een initiatief om informatie over het stimuleren van de spraak-, taal- en communicatieve ontwikkeling door middel van apps over te dragen aan ouders. 
In het kader van deze kennisoverdracht organiseren wij ook workshops voor ouders en andere belangstellenden over het gebruik van apps om de taal- en spraakontwikkeling te stimuleren. 

Op dit moment is er geen nieuwe datum voor een workshop bekend. Mocht u interesse hebben in een workshop over het gebruik van apps, dan kunt u ons een berichtje sturen via het contactformulier op deze site. We houden u dan op de hoogte over de planning van de volgende workshop. 

Workshop externe professionals

Naast de ouderworkshop organiseren we ook een workshop voor externe professionals over de verschillende aspecten van taal-, spraak- en communicatieve ontwikkeling en de inzet van apps om doelen op deze gebieden te bereiken. 

Indien u interesse heeft voor een dergelijke workshop binnen uw kindercentrum, school, instelling of praktijk, kunt u via het contactformulier op deze site contact met ons opnemen. 

Cursus Praten doe je met z'n tweeën

Het werken met apps is natuurlijk slechts één van de vele manieren om de spraak-, taal- en communicatieve ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Als uw kind een ontwikkelings- en/of taalachterstand heeft, is de cursus Praten doe je met z'n tweeën wellicht ook interessant voor u.

 

Ieder jaar wordt door Nathalie Vermeulen en Martina Tittse-Linsen de Hanencursus voor ouders "Praten doe je met z’n tweeën" gegeven. Zij zijn beide werkzaam op kindercentra van Driestroom en hebben veel ervaring op dit gebied.

 

De gezinsgerichte cursus Hanen is voor groepen ouders met jonge kinderen met taalproblematiek. "Praten doe je met z’n tweeën" is gebaseerd op jarenlang onderzoek dat het belang van vroege behandeling en het belang van het betrekken van ouders in de behandeling aantoont.

 

Wilt u meer informatie over de cursus Praten doe je met z'n tweeën? Klik hier.